Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ơn Phật Thích Ca Mâu Ni
Trần Thị Dung

Ở phương Đông con lạy về phương Tây

Lòng cảm phục muôn lời Phật dạy

Con xin nguyện một đời học Đạo

Diệt trừ bao cấu nhiễm trần ai

Cuộc đời là bể khổ trả vay

Người mê luân hồi trong lục đạo

Cuộc sống là vô thường giả tạo

Tâm thức con bừng sáng đổi thay

Con tự hào sung sướng hôm nay

Dẫu xa Phật ngàn năm mới thấy

Cõi Tây phương là lối về sáng chói

Ánh Đạo vàng rọi bước con đi

Cho con xin hai chữ Từ Bi

Lòng Đức hạnh như núi Tu Di

Con cầu nguyện ơn Tam Bảo gia hộ

Hạnh phúc cho đời con và cho cả nhân gian

 


Vào mạng: 1-8-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang