Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ Tát

Thoại Hoa


 •  

  Có ai chẳng nếm khổ đau,

  Cõi đời ô trọc lo âu, muộn phiền,

  Biết bao cay đắng vui buồn,

  Đem về than thở, mẹ nuông vào lòng.

  Đôi vai gánh nặng mênh mông,

  Mẹ hiền an ủi, gạt dòng lệ rơi.

  Đừng buồn, đừng tủi, con ơi,

  Không không sắc sắc, chơi vơi, mất còn.

  Sống sao cho nghĩa vẹn tròn,

  Phải lo vun đức như hòn núi cao.

  Còn người mẹ mất thì sao?

  Biết ai tâm sự kể bao nảo nùng?

  Thôi đành đảnh lể khắp vùng,

  Cầu mong Chư Phật họa cùng can tâm,

  Mẹ hiền Bồ Tát Quán Âm,

  Lắng nghe thương xót, âm thầm độ cho,

  Ban cho cơm áo ấm no,

  Vết đau xoa dịu, nhỏ to nương nhờ,

  Hai tay mở rộng đón chờ,

  Chúng sinh đau khổ kính thờ Mẹ thương.

   

  Nhân ngày Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Thượng Thăng

  Mồng 19 Tháng 9 Năm Bính Tuất 2006

   


  Vào mạng: 2-11-2006

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang