Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Lửa Từ Bi
Kỷ Niệm 39 Năm Ngày Tự Thiêu Của Bồ Tác Thích Quảng Đức
Ngọn lửa từ bi hồn thiêng dân tộc
Thế giới một phen thành kính cúi đầu
Là thân người cũng cảm giác khổ đau
Nhưng lý tưởng hun thành tim bất diệt
 
Cùng một loài ai nở tâm chia biệt
Xâu xé nhau trong sắc áo màu cờ
Ngài thắp lửa hồng nhân loại tỉnh giấc mơ
Đồng chắp tay sen tôn thờ diệu pháp
 
Ngài nằm xuống cho tình thương tụ họp
Trọn một tâm thành báo đáp Như Lai
Đến và đi  trong cõi mộng trần ai
Cho Chánh pháp lâu dài và vĩnh cửu
 
Tên Ngài đó những con đường hiện hữu
Cùng quả tim cửu trụ giữa Ta Bà
Quê hương này khi Pháp nạn đi qua
Ghi khắc thiêng liêng gương xưa Bồ Tát.

 


Vào mạng: 1-6-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang