Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hương Lòng
 
Chiều buông xuống làng quê vờn khói bếp
Ngày tím dần theo chiều sâu nổi nhớ
Dòng sông vẫn xanh màu xanh muôn thuở
Bài đạo ca khai mở lối độc hành
 
Con chim trời vỗ đôi cánh mong manh
Tìm về cội giữa ngàn trùng hương cỏ
Chuông chùa xa ngân vang theo làn gió
Bên con đường khách trọ chửa dừng chân
 
Cõi người ta tựa như thể phù vân
Đi và đến xoay vần theo mộng cuộc
Bài kinh cũ muôn lần tôi đã thuộc
Nhưng sắc trần ràng buộc mãi trầm luân.

 


Vào mạng: 1-7-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang