Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hoa Tuyết Cúng Phật
Thích Nữ Giới Hương

Tuyết lạnh cổng chùa đóng

Trong chùa ấm hương thiền

Phật tâm ai cũng có

Phật Đản thấy chân tâm.

 

Thấy rồi nhìn tuyết rơi

Nhặt hoa tuyết cúng Phật

Phật Đản “Mil-wau-kee”

Vườn sen đầy hoa tuyết.

  

 


Vào mạng: 05-03-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang