Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hoá thân
Hoá thân vô lượng giữa đời
Trần gian là chốn gởi lời tri âm
Buồn vui dù có thăng trầm
Tình thương ta vẫn mặn nồng cho nhau.

 


Vào mạng: 1-12-2001

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang