Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Đi tìm

Tôi đi tìm vầng trăng

Cho đêm rằm tỏa sáng

Tôi đi tìm tia nắng

Cho ngày bớt âm u

Tôi đi tìm gió thu

Giữa trưa hè rực lửa

Tôi đi tìm một nửa

Con tim yêu dại khờ

Tìm dòng suối mộng mơ

Giữa hai bờ khô cạn

Tôi tìm trong lãng mạn

Trong hư thực tình người

Thuyền bát nhã nhẹ trôi

Chở tôi về bến giác

 


Vào mạng: 5-1-2006

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang