Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Người dân quê thống khổ !
Viết lúc 6am 15-11-07, để thương cảnh hơn mười mấy Tỉnh Miền Trung
đã bị tràn ngập và tàn phá bởi 5 trận lũ lụt vào năm nay (2007),
cơ chừng chưa thoát khỏi !
Tháng 11 – 2007
Mặc Giang

 • Tôi thấy rồi em

  Nước tràn bờ lênh láng

  Tôi nghe rồi em

  Cả biển nước mênh mông

  Nước nuốt mất ruộng đồng

  Nước cuốn trôi phố thị

  Kia, người mẹ, tay bồng tay bế

  Nọ, cụ già, túi rách đeo vai

  Đó, con thơ, nước mắt lăn dài

  Đây, vợ hiền, khóc chồng tang trắng

  Đeo một mớ bùi nhùi, di tản lên nơi cao, ngậm đắng

  Mang một mớ tạp nham, bỏ của cải thoát thân, nuốt cay

  Khốn cùng, đã trắng hai tay

  Lại càng tay trắng, đọa đày trầm kha

  Vách phên, tạm gọi là nhà

  Cuốn trôi sạch bách, cửa nhà còn chi

  Gia tài, cơm gạo hẩm thiu

  Quăng vào biển nước, tiêu điều xác xơ

  Chút cứu trợ, dăm ba gói mì, với vài “lon”, húp cháo

  Chút lòng vàng, tiếng an tiếng ủi, riêng thân phận đói nghèo

  Từ nay, mang cả mốc meo

  Tay gồng tay gánh leo trèo sơn khê

  Để nghe, cạn nỗi ê chề

  Một đời gian khổ, bốn bề bủa giăng

  Không còn cái uống cái ăn

  Lấy đâu, mà để học hành, hỡ con

  Hàng rong, mua bán cõi còm

  Nghèo nàn xơ xác, ai thèm ngó đâu

  Cuộc đời, khốn khó ngập đầu

  Dại khôn – khôn dại, xỏ xâu mang về

  Dân nhà quê, vốn đã quê mùa từ nhỏ

  Ít học hành, vốn không biết nói biết năn

  Nên lấm la lấm lét, sợ người ta cười, biết răng

  Làm, biết làm mô tê, sợ người ta chê, khổ rứa

  Cả nhà, ủm thủm trong căn lều, không cửa

  Gia đình, chật vật dưới vách lá, không cài

  Bữa ăn, vợ chồng con cái ngồi che lại, lỡ con mắt của ai

  Nhìn vào thấy, đã nhục nhằn, lại còn thêm xấu hổ

  Trời ơi, cao lồng lộng, sao không thèm ngó

  Đất ơi, rộng thênh thang, sao chẳng chỗ dung

  Trên trần gian, đâu là chỗ khốn cùng

  Hãy cứ thử đem ra mà so sánh

  Tôi nghe rồi em,

  Biết làm sao cơn ấm lạnh ???

  Tôi nghe rồi em,

  Biết làm sao nỗi cơ hàn

  Vậy mà, hết hạn hán đến lũ lụt hàng năm

  Ai có hiểu người dân quê thống khổ !!!

   


  Vào mạng: 1-12-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang