Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Con Không Về

Bạch Ngọc


Chiều chiều không thấy con về

 Sao tim Mẹ thở nặng nề làm sao

Nhớ con lòng dạ quặn đau

Nằm ôm chiếc áo con bao nhiêu lần

 Mặc nên nay đã phai dần

 Mẹ đây hiểu hết đâu cần nói ra

 Con làm dưới nắng cháy da

 Bao nhiêu khổ cực ngày qua mong là

 Có tiền mua lá lợp nhà

 Ðáp đền chữ hiếu món quà Mẹ Cha

 Xây cầu làm chỗ không xa

 Công trình xây dựng có ta có mình

 Than ôi cú sét thình lình

 Nghe tin cầu sập giật mình ngẩn ngơ

 Nhiều lần Mẹ tưởng nằm mơ

 Nhưng khi thức giấc bơ vơ nghẹn ngào

 Nhớ con dòng lệ tuôn trào

 Bao đêm thổn thức kêu gào cạn hơi

 Con tôi đã mất trời ơi

 Bây giờ không biết đang nơi phương nào

 Ngồi đây chiếc áo bạc màu

 Của con để lại dạt dào tình thương

 Bàn thờ thắp một nén hương

 Cầu xin Chư Phật mười phương độ trì

 Con qua ác mộng thôi thì

 Siêu thăng tịnh độ không gì lo âu

 


Vào mạng: 10-7-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang