Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Chuyện Một Lần Đi

Tâm Chơn


 

Không thấy vui mà cũng chẳng buồn!

Ta nghe là lạ… nỗi ly hương

Dẫu ngày mai có ra sao nữa?

Vẫn mãi bên lòng vạn nhớ thương.

Ta biết lần này, ừ, rất xa!

Nửa vòng trái đất bước bôn ba

Nguyện làm Phật sự tròn sau trước

Bất biến tùy duyên giữ đạo nhà.

Ôi, đời tan hợp… lẽ đương nhiên!

Thế cuộc vần xoay thật diệu huyền

Đâu đã ước mong mà lại đến?

Âu là muôn sự… cái nhân duyên!

Những ngày sắp rời VN.

Sài Gòn giữa tháng 12/2007.

 

 

 


Vào mạng: 28-12-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang