Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Chung Riêng

Tặng N.

Tâm Chơn


 

Rằm tháng chạp

Cùng bạn: lặt lá mai

Để đón mùa xuân trở lại

Vui tình nhân gian.

 

Rất khẽ khàng

Những chồi xanh mơn mởn

Búp non tơ

Nụ ngòi viết

Chi chít vươn cành bên cõi mộng mơ.

 

Đôi bạn lắng nghe tiếng vọng tuổi thơ

Một thời tóc còn để chỏm

Nơi tỉnh lẻ

Dưới mái chùa quê

Mỗi cuối đông se lạnh những tháng ngày.

 

Ôi!

Bao nhớ thương đong đầy

Giữa lòng phố thị

Chợt bềnh bồng mây trắng bay.

 

Tháng chạp ngày rằm lặt lá mai

Chan hòa buồn vui kỷ niệm

Xin mang vào đời

Niềm lưu luyến bình yên.

 

Bạn ạ!

Đường trần lắm nẻo chung riêng

Nhành mai tươi thắm gội miền yêu thương.

 

 

 


Vào mạng: 28-12-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang