Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
 •                Cảm niệm Phật đản
                                HT. Thích Đức Niệm

 • Hôm nay trong ánh bình minh
  Hào quang rạng chiếu chúng sinh vui mừng
  Thế Tôn xuất hiện cõi trần
  Hân hoan đến mấy tầng không nhạc trời
  Hoa Đàm rộn nở nụ cười
  Trần gian chào đón một người siêu nhân
  Không gian rực sáng vầng trăng
  Trần gian pháp vũ khiến đời thăng hoa
  Bốn phương nhân loại âu ca
  Từ bi hỷ xả chan hòa nguồn vui.

  Vào mạng: 1-5-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang