Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
n Tu
Cư Sĩ Thoại Hoa

Sắc sắc, không không, như bóng ngựa,

Trùng trùng, điệp điệp, tựa áng mây.

Mặt trời đông mọc, lặn tây,

Sớm còn chiều mất, cỏ cây nở tàn.

 

Cuộc đời như ngọn đèn trước gió,

Khi lu-mờ khi sáng tỏ nay mai.

Con thuyền chèo lái đôi tay,

Qua bao chìm nổi, chuổi ngày trầm luân.

 

Nghiệp đời cứ luôn luôn tiếp mãi,

Biết bao giờ hết lãi, trả vay?

Quả nhân không sớm thì chầy,

Tu mau chuyển kiếp từ nay kịp thời.

 

Tứ Diệu Đế một đời Phật tử,

Sáng, trưa, chiều, phải giữ tâm tu.

Kiếp nầy là kiếp phù du,

Hãy lo tích đức, công phu hành thiền.

 

 


Vào mạng: 03-10-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang