Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Khúc đồng dao tháng bảy
Thúy Vinh
Gió đẩy gió đưa
Nồng mưa êm ái
Nghiêng xuống nôi đời
Lời thơm tháng bảy
Gió đẩy gió đưa
Nồm xưa ngai ngái
Hạt lựu tóc huyền
Vành nôi nhay nháy
Lặng thầm tháng bảy
Bấm đốt mười hai
Giọt vắn giọt dài
Kết thành chuỗi ngọc
Hạt ngời hạt khóc
Con đông con đoài
Hạt ngời hạt cười
Ôi chà, năm ngoái…
Con về tắm gội
Ngày mùa tháng này
Rúc vào lòng mẹ
Nghe mình như cây

 


Cập nhật: 1-9-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang