Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Mẹ quê

Hạt Cát
 
Bên thềm hoa cau rụng
Tóc mẹ trắng hồn quê
Nhớ con ngồi viễn vọng
Mây chiều trôi bốn bề !
 
Mẹ ngồi lần chuổi hạt
Tay năm ngón rung chiều
Bên hè cơn gió tạt
Con dế gáy buồn thiu !
 
Hắt hiu chiều cuối xóm
Buồng cau lão đong đưa
Mẹ luồn kim vá áo
Bờ sông xanh bóng dừa
 
Bên thềm hoa trang đỏ
Con ong mật vờn quanh
Mẹ hái trầu trước ngỏ
Nắng chiều vàng mong manh !

 


Cập nhật: 29-8-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang