Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Trăng

Thích Nguyên Hùng
1
Trăng rơi bên thềm vắng
Vàng cả khung trời thơ
Thiền sư ra đứng ngắm
Mỉm cười giờ công phu.
 
2
Trăng đẹp như chị nguyệt
Hiền lành như hằng nga
Hồn nhiên và tinh khiết
Dạo chơi cỏi ta bà.
 
3
Trăng và sao lấp lánh
Sương và gió mong manh
Giữa đêm trường tĩnh lặng
Ta cùng trăng thiền hành.

 


Cập nhật: 28-5-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang