Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

25 Thế Kỷ Hoài Hương

Thanh Trúc
Thành kính đảnh lễ đấng Chánh Biến Tri

 

Giờ phút thiêng liêng
Im lặng vô ngần
Địa cầu chấn động bảy lần
Sóng nhạc thần thánh khiết
Khi pháp thân bất diệt hiển bày
Bảy bước sen vàng
In dòng chân ngã
Rồi Ta-bà thị hiện
Nhục thể hài nhi
Giữa vườn Lâm-tỳ-ni
Một sớm mai hồng
Ưu đàm nở trắng vạn bông hoa
Trầm thủy chiên đàn
Ngào ngạt gió thơm
Đơm hoa kết nụ cát tường
Nưa thù-sa rãi sắc hương nhiệm mầu
Ngọc La-miên xoá đêm sâu
Tay ngà hiển hiện còn đâu bóng mờ
Không gian sáng một trời thơ
Soi chung nhật nguyệt tơ trời Tứ thiên
Cả ba miền tam giới
Chờ đợi một bóng trăng
Đón mừng ngày hoan hỷ
Bên dãi lụa sông Hằng
Thăng hoa kết trái Phật đường
25 thế kỷ hoài hương vẫn còn!

[Bài thơ được Vân Khánh ngâm cúng dường ngày Phật đản tại chùa An Lạc, Sài Gòn. Tác giả sáng tác bài thơ theo yêu cầu của HT. Thích Quảng Thạc]

 


Cập nhật: 1-5-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang