Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Về lại thăm nhà

Du Trốc Tử
Con về lại thăm nhà
Áo vướng bụi đường xa
Từ gửi thân cát bụi
Rưng rức những chiều tà
 
Mộ mẹ nằm bên đồi
Cỏ hoa làm ấm lạnh
Cha tuổi cũng đã già
Trước thềm nhìn cô quạnh
 
Chị tôi thay làm mẹ
Nuôi nấng đàn em thơ
Tuổi xuân qua mấy độ
Chị ơi ! đến bao giờ ?
 
Anh trai chừ lận đận
Mấy em đã có chồng
Còn dăm ba đứa nhỏ
Trường lớp vẫn chưa xong
 
Tôi về nhà vui mừng
Quây quần mâm cơm tối
Cơm tấm và canh rau
Rộn ràng nên bổi hổi
Cha bảo tội má mày
Suốt một đời lặn lội
Chưa sướng được một ngày
Đã về nơi chín suối
 
Mười năm từ trôi dạt
Bao nghĩa bạn ơn thầy
Chút danh còn chẳng trọn
Thì biết nói chi đây ?
 
Lệ còn không biết nhỏ
Thì thơ sao nên lời
Con cúi đầu khấn nguyện
Thầy ơi ! mẹ cha ơi !
 
Còn tấm thân bèo bọt
Rong rủi phận ươn hèn
Nghĩ đâu công báo đáp
Chỉ biết chuyện sách đèn
 
Con về lại thăm nhà
Áo vướng bụi đường xa
Từ gửi thân cát bụi
Rưng rức những chiều tà.

 


Cập nhật: 25-9-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang