Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Thiền sư Nhất Hạnh thăm HT. Thích Minh Châu và thuyết giảng chia sẽ cùng chư tôn đức tăng ni tại Viện nghiên cứu và đại học tại Thiền viện Vạn Hạnh

tv-Vanhanh1b.JPG (3602 bytes)

Chư tăng-ni và Phật tử chuẩn bị cung rước thiền sư và phái đoàn tăng thân
Thứ Tư: 26-01-2005 (17/12 âl)
Ảnh: Thích Phước Huệ

tv-Vanhanhb.JPG (5204 bytes)

Chư tôn đức tăng ni tại thiền viện Vạn Hạnh và Viện nghiên cứu đang cung nghinh Thiền sư & Phái đoàn tăng thân

tv-Vanhanh2b.JPG (4061 bytes)

Thiền sư Nhất Hạnh cùng phái đoàn đảnh lễ Tam Bảo.

tv-Vanhanh4b.JPG (4405 bytes)

Chụp ảnh lưu niệm cùng chư tôn đức tại thiền viện Vạn Hạnh

tv-Vanhanh7b.JPG (8488 bytes)

Thiền sư Nhất Hạnh và Phái đoàn tăng thân thăm viếng vườn chùa

tv-Vanhanh6b.JPG (5012 bytes)

Tăng-Ni sinh học viện và quí Phật tử đang chăm chú lắng nghe Thiền sư & tăng thân trì niệm danh hiệu đức Bồ tát Quan Thế Âm

tv-Vanhanh5b.JPG (4438 bytes)

Tăng-Ni sinh học viện và quí Phật tử đang chăm chú lắng nghe thiền sư thuyết giảng

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/thiensunhathanhvevn4.htm

 


Vào mạng: 28-1-2005

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang