Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Khoá Tu Cho Phật tử tại Chùa Hoằng Pháp
do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh hướng dẫn
Từ ngày 11/02/2005 đến ngày 13/02/2005

 • 11-02-2005 (3/1 âl) Thứ Sáu:
  o 15:00 - Chuyển hành lý lên xe
  o 15:30 - Rời chùa Pháp Vân, đi đến và ở tại chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn) và vùng phụ cận
  o 17:00 - Cư Sĩ tập trung tại chùa Hoằng Pháp, ghi danh tham dự khóa tu Cư Sĩ và nhận phòng
  o 18:00 - Khóa tu Cư Sĩ bắt đầu Ăn tối trong im lặng tại chùa Hoằng Pháp
  o 19:30 - Lễ khai mạc khóa tu Cư Sĩ, pháp thoại hướng dẫn tổng quát
  o 21:00 - Thiền ngồi
  o 22:00 - Thực tập im lặng hùng tráng và nghỉ ngơi

 • 12-02-2005 (4/1 âl) Thứ Bảy:
  6:00 - Ăn sáng tại chùa Hoằng Pháp
  7:30 - Thiền hành
  9:00 - Thuyết giảng
  11:00 - Ăn trưa tại chùa Hoằng Pháp
  13:30 - Thiền buông thư
  15:00 - Pháp đàm
  18:00 - Ăn tối tại chùa Hoằng Pháp
  20:00 - Thiền ngồi
  21:30 - Thực tập im lặng hùng tráng và nghỉ ngơi

  13-02-2005 (5/1 âl) Chủ Nhật:
  6:00 - Truyền Năm Giới
  7:30 - Ăn sáng tại chùa Hoằng Pháp
  9:00 - Thuyết giảng: 'Ðón chào Ðức Từ Thị Di Lặc, đức Phật của thương yêu, đức Phật của thế kỷ chúng ta'
  11:00 - Ăn trưa tại chùa Hoằng Pháp
  13:30 - Thiền buông thư
  15:00 - Thiền trà
  17:00 - Ăn tối tại chùa Hoằng Pháp
  19:00 - Về lại chùa Pháp Vân

  khoatu-phattu3b.JPG (5162 bytes)

  Hơn hai nghìn hành giả tại giảng đường đang chăm chú lắng nghe thiền sư Nhất Hạnh giảng dạy.

  khoatu-phattu1b.JPG (4401 bytes)

  Thiền sư Nhất Hạnh đang giảng dạy cho cho các hành giả tại giảng đường chùa Hoàng Pháp

  khoatu-phattu2b.JPG (4368 bytes)

  Các hành giả tại giảng đường đang chăm chú lắng nghe thiền sư Nhất Hạnh giảng dạy.

  khoatu-phattu7b.JPG (4147 bytes)

  Hành giả dự thính bên ngoài giảng đường chùa Hoằng Pháp đang chăm chú lắng nghe pháp âm của thiền sư Nhất Hạnh

  khoatu-phattu5b.JPG (4912 bytes)

  Đại đức Thích Chân Tính trụ trì chùa Hoằng Pháp đang sinh hoạt với hơn hai nghìn hành giả tại khóa tu.

  khoatu-phattu8b.JPG (5364 bytes)

  Hành giả dự thính bên ngoài giảng đường chùa Hoằng Pháp đang chăm chú lắng nghe pháp âm của thiền sư Nhất Hạnh

  khoatu-phattu9b.JPG (4266 bytes)

  Các hành giả tại giảng đường 2 đang chăm chú lắng nghe thiền sư Nhất Hạnh giảng dạy.

  khoatu-phattu4b.JPG (4167 bytes)

  Đại đức Thích Chân Tính trụ trì chùa Hoằng Pháp đang sinh hoạt với quý hành giả tại khóa tu.

  khoatu-phattu19b.JPG (4561 bytes)

  Các hành giả tại giảng đường 1 đang chăm chú lắng nghe thiền sư Nhất Hạnh giảng dạy.

  khoatu-phattu12b.JPG (5460 bytes)

  Hành giả dự thính bên ngoài giảng đường 1 đang chăm chú lắng nghe pháp âm của thiền sư Nhất Hạnh

  khoatu-phattu6b.JPG (4664 bytes)

  Các hành giả tại giảng đường 2 đang chăm chú lắng nghe thiền sư Nhất Hạnh giảng dạy.

  khoatu-phattu10b.JPG (5059 bytes)

  Hành giả dự thính bên ngoài giảng đường 2 đang chăm chú lắng nghe pháp âm của thiền sư Nhất Hạnh

  khoatu-phattu15b.JPG (4413 bytes)

  Hành giả dự thính bên ngoài giảng đường 2 đang chăm chú lắng nghe pháp âm của thiền sư Nhất Hạnh

  khoatu-phattu11b.JPG (5708 bytes)

  Gần hai nghìn hành giả dự thính bên ngoài giảng đường đang chăm chú lắng nghe pháp âm của thiền sư Nhất Hạnh

  khoatu-phattu13b.JPG (5352 bytes)

  Hành giả dự thính bên ngoài giảng đường đang chăm chú lắng nghe pháp âm của thiền sư Nhất Hạnh

  khoatu-phattu18b.JPG (4814 bytes)

  Các hành giả thưởng thức và thỉnh những hình ảnh của thiền sư Nhất Hạnh tại khu vườn   chùa Hoằng Pháp

  khoatu-phattu16b.JPG (3341 bytes)

  Các hành giả đang thưởng thức những hình ảnh và thơ của thiền sư Nhất Hạnh tại phòng triển lãm chùa Hoằng Pháp

  khoatu-phattu17b.JPG (4449 bytes)

  Các hành giả đang thưởng thức và thỉnh những bài thơ của thiền sư Nhất Hạnh tại  khu vườn chùa Hoằng Pháp

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/khoatuphattu-tsNhatHanh.htm

 


Vào mạng: 13-02-2005

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang