Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
 MẠ LỴ ĐỨC PHẬT

         

  Trên đất Mỹ, luôn xẩy ra chuyện bôi bác Phật giáo, mạ lỵ Đức Phật, mà năm 2004, một  công ty thời trang đã in hình Phật trên đồ lót; một tác giả quen thuộc trên đất Sài Gòn trước 1975, Đặng Văn Nhâm ra cuốn Giặc Thầy Chùa, trên đất Mỹ, đọc qua, ai cũng ngỡ PG đều như vậy, và bây giờ, một website tại Chicago lấy đức Phật làm hình nền cho bốn tập khiêu dâm trẻ em, mỗi tập mang một thuật ngữ PG rất chuyên nghiệp.

 Có người bảo: thế giới tự do mà lị! Vâng, tự do mạ li, tự do vu khống, tự do bạo loạn, nghĩa là tự do muốn làm gì thì làm! Tha hồ bôi bẩn nhau, đem lại đau khổ cho nhau…Nếu tự do như thế, thà mất tự do mà xã hội ổn định, danh dự cá nhân được bảo đảm, tín ngưỡng tôn giáo được tôn kính, vẫn hơn.

 Trong xã hội tự do đó, các đoàn thể, các tổ chức chính trị được thành lập, rồi tự do đấu đá bêu xấu nhau, tuy cùng đeo đuổi một lý tưởng; Tranh nhau ứng cử, tự do mang đời tư của nhau bêu rếu cho quốc tế biết;

 Tự do làm giàu, tự do hưởng thụ, rồi tự do chà đạp luật pháp, tự do làm cho xã hội trụy lạc, đánh mất phong hoá , đạo đức, đưa cả một thế hệ vào đường sa đọa;

 Chính những tự do mà luật pháp không thể kềm chế, đưa đến tệ nạn xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo kẻ khác, ngay cả đấng giáo chủ, một bậc đạo sư cũng bị đưa ra làm trò hề, khiêu dâm…

 Một lãnh đạo Tôn giáo, tự do lên án, bêu xấu đấng giáo chủ tôn giáo khác, như Benedict XVI đối với Muhammad của Hồi giáo; một J.P 2 xỉ vả Tin Lành; Một Giáo Hoàng bảo PG là Vô Thần, một Hồng Y bảo PG là đạo Thủ Dâm…thì những Tiện Dân dùng hình ảnh Đức Phật cho mưu đồ kinh doanh, khiêu dâm, hoặc ý đồ tệ hại nhất, cũng là chuyện bình thường trong xã hội mà giá trị tâm linh và nhân thân cũng quá tự do thầm thường!

Với Đông phương, giá trị đạo đức nhân thân của Khổng Tử, đạo đức Tâm Linh của Lão Tử, nhân cách Trí Tuệ của Đức Phật, luôn được tôn kính và thấm nhuần trong máu thịt của từng người, vì thế đã tạo một trật tự tôn ti trong xã hội, tạo một nhân cách Người của cộng đồng, bởi vì hệ thống đạo đức tâm linh đó đủ thoả mãn và cân bằng nhu cầu sống trong xã hội, suốt hàng ngàn năm không ai đủ can đảm và tự do thoá mạ các  đấng Hiền nhân, Thánh nhân.

 Chúng ta thông cảm cái Tự Do của xã hội Phương Tây, vì hơn 2000 năm bị khống chế bởi Thần học phi lý, phi đạo đức, khi được cởi trói bởi tiến bộ vượt bậc của khoa học, tạo một khoản trống giữa Tâm linh và Vật chất; cái đạo đức Tín ngưỡng của Tây Phương từ lâu ảnh hưởng Kito giáo chỉ là loại đạo đức tín điều, một tín lý Thông Công chứ không là một Đạo đức bình đảng đầy Nhân Cách như Tam giáo  của Á châu, do sự hụt hẩng thiếu cân đối, cuộc sống trổi dậy như sự trổi dậy của cây cỏ sau cơn mưa, không bị táng cây phủ rạp, hổn tạp, bát nháo;

Nếu những hành tích xử dụng Tôn giáo cho việc thương doanh, tại sao không dùnh hình ảnh Jesu, Muhammad, Luther…mà chỉ là Đức Phật; ta hiểu ý đồ gì trong vấn đề nầy. Một cá nhân không ai muốn đối đầu trước một áp lực tôn giáo, dù tôn giáo Từ Bi như đạo Phật, và nếu thuần tuý xử dụng mang tính thương mãi cho nội dung đồi trụy, tại sao không là hình các minh tinh màn bạc, ngôi sao ca nhạc…? Và Đức Phật là một biểu tượng đối lập hẳn bản chất khiêu dâm mà trang chủ thừa biết, ấy thế, sau khi có sự phản ứng, họ bảo: “Trang nhà này không gắn liền với bất kỳ tôn giáo nào và các biểu tượng tôn giáo trong trang này chỉ để đùa cợt cho vui. Nếu bất kỳ cái gì trong trang nhà này làm thương tổn quý vị, xin quí vị hãy tắt nó. Không có đức Phật nào bị xúc phạm trong trang này.” (This site is no way associated with religion and any religious symbols on this site are just a joke. If something on this site offend you - just close it. No one Buddha was suffered from this site).

Thật đơn giản, các biểu tượng tôn giáo chỉ để đùa cợt cho vui, mà đùa cợt cho vui, cũng chỉ có biểu tượng Đức Phật?! T ại sao???

Nếu bất kỳ cái gì trong trang nhà nầy làm tổn thương quý vị, xin quý vị hãy tắt nó. Vâng, chỉ cần click vào cancel hay delete là xong, nhưng làm sao cancel hay delete trong vùng u mê tăm tối của trang chủ để trang chủ xứng đáng làm người??? Tôi chửi anh, những câu quá tục, anh không thích, cứ bịt tai lại, nghe đơn giản nhưng không giản đơn, vì con người chứ không phải là bậc Đại Giác như Phật, thưa trang chủ!

 Không có đức Phật nào bị xúc phạm trong trang này. Vâng, đúng vậy, không có đức Phật nào bị xúc phạm, vì đối với Đức Phật, tất cả đều là giả, nhưng trong trang nầy xúc phạm đến sự tôn kính của cộng đồng PG trên toàn thế giới. Trang chủ c ó dụng ý xúc phạm thì phải có đối tượng bị xúc phạm; có người tung quả đấm, phải có người chịu quả đấm, sao gọi là không ai bị đấm trong những quả đấm n ầy?

 Thật ra, đối với các bậc chân tu, không ai quan tâm những trò đê tiện đó, nhưng sự đầu độc tuổi trẻ bằng những trang nhà dâm ô đó, không thể một người có lương tri không quan tâm, huống nữa các nhà làm văn hoá, giáo dục, đ ạo đ ức.

 Thái Lan là n ước đầu tiên lên tiếng và lập bức tường lửa trong vấn đề nầy, cũng như Thái Lan  từng lên tiếng chống lại JP2 trong cuốn Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng; Nếu VN cũng lên tiếng và ngăn chận, yêu cầu Mỹ  xử  lý ,đó là một trách nhiệm giáo dục, một lương tâm văn hoá chứ không chỉ trách nhiệm của một tôn giáo; và cộng đồng PG thế giới lên tiếng, vì danh dự đức tin  chứ không thể làm ngơ cho kẻ  đen tối làm việc phỉ báng.

 Chính phủ Mỹ không vì tự do, để kẻ khác tự do làm chuyện đồi trụy, xúc phạm tôn giáo và xem thường luật pháp, đánh mất nhân cách của một con người. X ây dựng xã hội là phải xây dựng từ con người, con người  như thế làm sao có một xã hội lành mạnh?

Từ thời Phật còn tại thế, vẫn có kẻ ám hại, xúc phạm, mạ lỵ Đức Phật, ngày nay, tuy dân trí có khá hơn, những tâm hồn địa ngục vẫn không thay đổi, khác chăng là phương tiện xúc phạm và hành vi xúc phạm được nâng ngang tầm khoa học hiện đại.

Người Phật tử nghĩ gì tr ước vấn đề nhục mạ PG, bôi lọ đức Phật, đốt phá chùa chiền, xuyên tạc tu sĩ  vẫn xẩy ra thường xuyên???

                                                                      MINH MẪN

                                                                       11/01/07

           

http://www.buddhismtoday.com/viet/dien/

 


Vào mạng: 14-1-2007

Trở về mục "Diễn đàn"

Đầu trang