Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Bản Chất các Phản Ứng về Bài Giảng của HT. Nhất Hạnh tại Nữu Ước ngày 25.9.2001, tuyển tập của 10 tác giả: Trần Chung Ngọc, Trần Văn Kha, Bùi Kha, Hoàng Nguyên Nhuận, Nguyễn Văn Hóa, Mật Nghiêm v.v...  Hoa Kỳ: Giao Điểm xuất bản, 230 trang , giá 10 Mỹ Kim kể cả cước phí.

 

Lời nói đầu

Sự cố xảy ra ở Nữu Ước và Ngũ Giác Ðài Hoa Thịnh Ðốn ngày 11.9.2001 là một cơ duyên cho thấy rõ hơn tâm địa của một số người Việt, nhất là sau khi có lời kêu gọi cầu nguyện hòa bình của Hòa Thượng Nhất Hạnh tại Nữu Ước.  

Sau ngày 11.9.2001, Hòa Thượng Nhất Hạnh không phải là người duy nhất cảnh giác những ai nghĩ rằng "lấy mắt đổi mắt, lấy răng đến răng" là cách duy nhất để giải quyết hận thù, bạo động, sợ hãi, cuồng giận. Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, Ðức Giáo Hoàng cũng đã có những lời kêu gọi tương tự. Thế nhưng, một số người Mỹ, người Úc, người Pháp gốc Việt chỉ chú trọng đến lời Hòa Thượng Nhất Hạnh và đã khua chiêng khua trống khua phèng la inh ỏi phản đối chủ trương hòa họp hòa giải của Hòa Thượng.  

Tác phẩm qúy độc giả đang có trong tay không phải là một cố gắng biện hộ hay cho Hòa Thượng Nhất Hạnh. Cây cao gió lớn là chuyện thường. Ðây là một cố gắng phân tích sự cố 11.9 tại Mỹ, phân tích những phản ứng trước sự cố đó, đặc biệt là kiến giải những nguyên nhân xa gần của những phản ứng đối với Hòa Thượng Nhất Hạnh. Những phản ứng này dù trầm tĩnh hay cuồng ngạo, sáng suốt hay u mê, ôn hòa hay quá khích thì điều có chung một điểm đó là đã xác nhận rằng Phật giáo là đạo ngược đời nói đến yêu thương khi thiên hạ chỉ thích nói chuyện hận thù, chỉ thích nghe chuyện hận thù, chỉ muốn kẻ khác ru ngủ và kích động mình bằng hận thù.  

Lời kêu gọi của Hòa Thượng Nhất Hạnh đã như ngọn đèn thu hút những con thiêu thân nhào tới. Ðó là những con thiêu thân của cuồng nộ, thô bạo, cố chấp, sân hận. Những con thiêu thân này vô tình cho thấy rõ thảm trạng sa đọa tâm tư của một số người lâu nay núp bóng tự do, dân chủ, nhân quyền, đức tin để lũng đoạn, khuynh loát, huyễn dụ và bức ép nề nếp suy tư, cảm nghĩ của những người từng là di tản, thuyền nhân, tị nạn và con cháu của những người này. Họ là những tên khủng bố chính hiệu, không khác gì những kẻ đã đánh sập hai cao ốc ở Nữu Ước, những kẻ đã bỏ độc trùng Anthrax vào những phong thư.  

Những con thiêu thân đó là những ai? Họ đã nói gì? Họ muốn gì? Họ sẽ đi về đâu? 

Xin bạn đọc cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó.  

Giao Ðiểm

 

Nội dung

1. Bài thuyết pháp của Thiền Sư Nhất Hạnh ngày 25-9-01 có phản chiến và chống Mỹ ?
2. Mưu đồ của Đổ Sơn, Nguyễn Cần và phe nhóm  ?
3. Xuyên tạc và bôi nhọ đời tư của Thiền sư Nhất Hạnh với mục đích gì ?
4. Tại sao đi làm chứng giả?
5. Bến Tre bị phi cơ Mỹ dội bom là một sự kiện lịch sử có thực.
6. Cá nhân và phe nhóm   nào dùng báo chí và truyền thanh khủng bố Phật giáo ở quận Cam ?
7. Họ trả lời thế nào trước những chứng cứ lịch sử về Bến Tre?

***

Tìm mua tại các nhà sách hay gửi thư về địa chỉ:

GIAO ĐIỂM
P. O. Box 2188
Garden Grove, CA 92842
Tel. & Fax :(323) 222-4444

http://www.buddhismtoday.com/viet/diemsach/baigiang_HTNhatHanh.htm

 


Vào mạng: 1-12-2001

Trở về mục "Điểm sách"

Đầu trang