Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Tôi rất thích . . . Đạo Phật Ngày Nay
TT. Thích Thiện Tâm

Thầy Nhật Từ thân mến,

Tôi rất vui mừng khi nhận được thư mời tham gia viết bài cho Đạo Phật Ngày Nay. Tôi có xem qua chủ trương và nội dung trên mạng của Đạo Phật Ngày Nay và xin có lời khen ngợi sự nỗ lực trong hoằng pháp của Thầy. Mặc dù là một trang nhà mới, Đạo Phật Ngày Nay cũng đã tập hợp nhiều bài viết có giá trị. Tôi thích nhất là cách bố cục và phân chia chủ đề của Đạo Phật Ngày Nay: rõ ràng và có phương pháp. Tôi sẽ cố gắng thu xếp công việc để viết bài cho trang nhà, trong thời gian sắp tới.

Chúc thầy tinh tấn và thành công trong hướng phục vụ Phật pháp trên mạng Internet.

TT. Thích Thiện Tâm
Tháng 5 năm 2000

Kính bạch Thượng tọa,

Chúng con rất vui mừng khi nhận được thư hứa khả tham gia viết bài cho trang nhà và chân thành cảm ơn những lời khích lệ của Thượng tọa, cho việc làm mới mẻ của chúng con.

Thưa Thượng tọa, nhờ sự giúp đỡ của các thân hữu, Đạo Phật Ngày Nay được hình thành vào ngày 22-2-2000, với số lượng bài viết thật khiêm tốn. Sau hai tháng làm việc trang nhà hoàn tất phần thiết kế căn bản. Trong thời gian đó, chúng con đã nhận được sự hỗ trợ và đóng góp bài vở của quý Thầy Cô và Phật tử trong và ngoài nước. Kết quả là trang nhà đã tập hợp được trên 200 bài viết tiếng Anh và hơn 100 bài viết và kinh sách tiếng Việt. Đây là dấu chỉ khích lệ chúng con tinh tấn hơn nữa trong việc phục vụ Phật pháp qua mạng Internet.

Về bố cục, chúng con chủ trương phân chia Phật pháp theo các ngành học hiện đại để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và tu tập đa dạng của quần chúng. Cách bố cục và phân chia chủ đề giáo pháp theo triết học, đạo đức học tâm lý, xã hội học, sinh thái, quản trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, thơ, nhạc, truyện kịch v.v… như hiện nay trên trang nhà, sẽ góp phần khẳng định rằng giáo pháp Phật không chỉ luôn phù hợp với mọi thời đại mà còn đi trước sự tiến hóa của thời đại. Đó là giáo pháp vì con người và phục vụ cho con người và chúng sinh, đúng nghĩa.

Chúng con mong sớm nhận được các sáng tác và dịch thuật qúy báu của Thượng tọa, và kính chúc Thượng tọa luôn an lạc.

Kính,
Thích Nhật Từ

 


Cập nhật: 3-6-2000

Trở về thư mục "ĐPNN và Tâm tình bạn đọc"

Đầu trang