Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
"Lá Thư Thầy" và "Vi Tiếu" đang được hiệu đính
TT. Viên Minh

Thầy Nhật Từ mến

. . . Tôi rất hoan nghênh nội dung cũng như chủ trương của Đạo Phật Ngày Nay. Về hai quyển sách "Lá Thư Thầy" và "Vi Tiếu" tôi sẽ thu xếp thời gian xem và hiệu chỉnh lại, trước khi gởi cho Thầy. Các ấn bản phổ biến hiện nay có nhiều chỗ sai, do người ấn bản tự ý sửa và thêm thắt nhiều quá, do đó, không nên phổ biến . . .

Tôi sẽ báo cho sư Giới Đức, một nhà văn nổi tiếng ở Huế để cộng tác với thầy. Tôi cũng đã giới thiệu tăng ni Phật tử trong và ngoài nước để họ cộng tác và học hỏi.

Chúc thầy thành công.

Viên Minh
Tháng 5 năm 2000

Kính bạch Thượng tọa,

Chúng con vô cùng cảm động khi nhận được những lời khích lệ và cổ vũ của Thượng tọa, và chân thành cảm ơn Thượng toạ đã giới thiệu Đạo Phật Ngày Nay đến quý tăng ni và Phật tử trong và ngoài nước. Chúng con sẽ cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng thương tưởng của Thượng tọa.

Chúng con rất mong Thượng tọa sớm hiệu chỉnh hai quyển sách "Lá Thư Thầy" và "Vi Tiếu" để Đạo Phật Ngày Nay có dịp tốt giới thiệu những tài liệu có giá trị cho việc tu học của người con Phật.

Kính chúc Thượng tọa an lạc và thành công các Phật sự như ý nguyện.

Kính,
Thích Nhật Từ

 


Cập nhật: 3-6-2000

Trở về thư mục "ĐPNN và Tâm tình bạn đọc"

Đầu trang