Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Tin vui về bốn bộ A-hàm và tạng Luật, chữ Hán
TT. Đại Lãn

Đại Lãn đã nhận email của Thầy lâu rồi, nhưng mãi đến nay mới hồi âm cho Thầy đây. Thật sự bài viết và dịch thì Đại Lãn có rất nhiều, nhưng chưa đánh vào computer nên chưa gởi cho Thầy được nhiều. Nay gởi cho Thầy những bài viết về Thiền mà Đại Lãn đã đánh vào computer rồi, để Thầy post lên mạng.

Trong tương lai, Đại Lãn sẽ đánh vào computer những bản dịch về Luật cũng như bốn bộ A-hàm mà Đại Lãn đang cọng tác vơi TT. Tuệ Sỹ dịch và hiệu chú kỹ lưỡng có sự đối chiếu với bốn bộ Pàli.

Chúc Thầy thành công trong công tác truyền giáo này, và luôn an lành trong cuộc sống.

Đại Lãn
Tháng 3 năm 2000

-oOo-

 

 Kính bạch Thượng tọa,

Chúng con chân thành tri ân Thượng tọa đã ân cần quan tâm và hỗ trợ Đạo Phật Ngày Nay. Các bài viết về thiền công án của Thượng tọa chắc chắn đem lại nhiều lợi ích cho giới học Phật muốn tìm hiểu và tu tập thiền Phật giáo Đại thừa theo truyền thống Trung Quốc. Kính mong Thượng tọa có thời gian rãnh, để cung cấp cho Đạo Phật Ngày Nay nhiều bài viết giá trị khác về thiền công án, thoại đầu của Trung Quốc cũng như thiền Lý Trần của Việt Nam

Đạo Phật Ngày Nay rất mong nhận được các bản dịch về tạng Luật cũng như bốn bộ Kinh A-hàm mà Thượng tọa đã dày công cộng tác phiên dịch với TT Tuệ Sỹ. Chúng con tin chắc rằng các bản dịch về Luật tạng và A-hàm của Thượng tọa và TT Tuệ Sỹ sẽ góp phần không nhỏ vào kho tàng văn học đại tạng Phật giáo Việt Nam, để Phật giáo Việt Nam có thể sánh vai với các nước Phật giáo bạn, trong tương lai gần.

Kính,
Thích Nhật Từ

 


Cập nhật: 1-6-2000

Trở về thư mục "ĐPNN và Tâm tình bạn đọc"

Đầu trang