Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Để truy cập trực tiếp các "bài mới" trên mạng
Đạo Phật Ngày Nay

Kính thưa quý độc giả

Trong thời gian qua, chúng tôi nhận được một số thư hỏi về các điều sau đây:

1. Làm thế nào để biết được bài nào là bài mới đưa vào trang nhà?

2. Thời điểm post bài vào mạng của Đạo Phật Ngày Nay?

3. Tại sao khi truy cập Đạo Phật Ngày Nay, browser không hiển thị các bài mới, mà thay vào đó chỉ thấy xuất hiện các bài cũ, những bài post vào mạng đã lâu?

Nhân đây, chúng tôi xin trả lời vắn tắt về các vấn đề trên như sau:

1. Đạo Phật Ngày Nay là trang nhà Phật học song ngữ Anh và Việt. Mỗi phần đều có trang Index riêng biệt. Quý vị có thể nhìn thấy các bài mới đưa vào mạng nằm ngay bên dưới hoạt hình "BÀI MỚI" (đối với trang tiếng Việt) hay "NEW ARTICLES" (đối với trang tiếng Anh). Vào ngày 1 của mỗi tháng, toàn bộ bài của tháng trước sẽ được đưa vào mục "Bài vào mạng tháng …" (đối với trang tiếng Việt) hay "Articles posted in …" thường là hàng cuối của phần BÀI MỚI hay NEW ARTICLES. Thay vào đó, các bài mới sẽ được giới thiệu vào. Như vậy, muốn xem bài mới của tháng hiện hành, quý vị chỉ cần đọc hay save các bài nằm dưới hoạt hình "Bài mới" hay "New articles." Trong khi muốn đọc hay save vào bài của những tháng trước đó, quý vị click vào dòng "Bài vào mạng tháng …" hay "Articles posted in…"

2. Thông thường Đạo Phật Ngày Nay post bài vào mạng theo định kỳ 10 ngày một lần, vào các ngày 1, 10 và 20 mỗi tháng. Riêng ngày đầu tháng, số lượng bài được đưa vào nhiều hơn, nhằm để giới thiệu "bài mới căn bản" của tháng đó. Đối với các bài quan trọng, chúng tôi đưa vào mạng liền ngay ngày hôm sau, khi nhận được bài, để duy trì thời tính của vấn đề. Các bài nhận sau ngày 1 và 10 sẽ được đưa vào mạng vào ngày 10 hoặc 20, như phần "bổ sung" các bài mới của tháng đó.

3. Do đó, khi truy cập trang nhà Đạo Phật Ngày Nay vào các ngày định kỳ đưa bài vào mạng mà quý vị không nhìn thấy các bài mới thì đó là do "Memory Cache" trong các browser đã làm trở ngại. Nghĩa là trang nhà được truy xuất từ "memory cache" của Browser, chứ không trực tiếp từ mạng (network). Lệnh Memory Cache này được sử dụng để lưu trử các bản sao của những file hay trang nhà được quý vị thường xuyên truy cập. Chức năng chính của nó là giúp cho người sử dụng mạng "truy xuất nhanh chóng" một địa chỉ hay file hay trang nhà nào đó trên mạng, từ kho bộ nhớ dự trử của browser. Tuy nhiên phần Memory Cache này sẽ trở thành một trở ngại cho các trang nhà thường xuyên post bài mới vào mạng. Vì như vậy, bài mới đưa vào sẽ không hiển thị trên các browser cài đặt đơn vị cache thật lớn. Để khắc phục chúng, quý vị vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây:

 

I. Đối với máy cá nhân (Individual Computer)

a. Đối với Internet Explorer

1. Dùng nút chuột "phải" bấm vào một điểm (ngoại trừ các hình và hoạt hình) của trang Chính (Index).

2. Bấm lệnh "Refresh."

b. Đối với Netscape

1. Dùng nút chuột "trái" bấm vào một điểm (ngoại trừ các hình và hoạt hình) của trang Chính (tiếng Việt hoặc tiếng Anh).

2. Bấm lệnh "Reload Frame" (Nếu bạn chỉ bấm vào nút "Reload" thì browser của bạn chỉ trở về trang chính (Main Index của trang nhà), thay vì trang chính của phần tiếng Việt hay tiếng Anh.

3. Khi vào một trang chủ đề nào (ví dụ "Phật giáo cho người bắt đầu") quý vị hoan hỷ làm lại 2 thao tác trên, nếu các bài mới không xuất hiện trên browser của quý vị.

KHi chọn lệnh này, quý vị đang truy cập các tài liệu hay file mới nhất của trang nhà, trực tiếp từ mạng (network) chứ không từ Momory Cache của browser.

 

II. Đối với các máy proxy tại các Cyber Cafe

1. Dùng nút chuột phải bấm vào một chỗ nào đó của trang Chính (Index)

2. Một hộp thoại sẽ hiện lên, chọn "Exclude this site" (đối với Netsonic v.v…) hay "Disable acceleration" (đối với Windows Proxy, v.v...)

3. Sau đó, bấm nút Refresh (đối với browser Internet Explorer) hay Reload (đối với Browser Netscape).

Đến đây, quý vị có thể truy cập được các tài liệu hay file mới nhất của trang nhà, trực tiếp từ mạng (network) chứ không từ Memory Cache. Tuy nhiên nếu vẫn chưa thấy các bài mới hiển thị trên browser, quý vị vui lòng làm thêm hướng dẫn sau đây.

 

III. Xóa kho bộ nhớ dữ liệu của Browser

A. Netscape 4.x và 4.7x

1. Chạy Netscape

2. Ở "Edit," chọn "Preferences"

3. Ở ô "Category" chọn "Advanced"

4. Bấm chuột vào "Cache"

5. Điều chỉnh đơn vị của Memory Cache nhỏ lại, nếu đơn vị lớn hơn 1024 Kbytes

6. Bấm nút "Clear Memory Cache"

7. Chọn "OK" rồi sau đó bấm "OK" một lần nữa.

8. Kế đến bấm nút "Reload"

 

B. Internet Explorer 4.x

1. Chạy Internet Explorer 4.x

2. Ở "View" chọn "Internet Options"

3. Chọn mục "General"

4. Ở ô "History," chọn "Clear history"

5. Chọn "OK" rồi sau đó bấm "OK" một lần nữa.

6. Kế đến bấm nút "Refresh"

 

C. Internet Explorer 5.x

1. Chạy Internet Explorer 5.x

2. Ở "Tools" chọn "Internet Options"

3. Chọn mục "General"

4. Ở ô "History," chọn "Clear history"

5. Chọn "OK" rồi sau đó bấm "OK" một lần nữa.

6. Kế đến bấm nút "Refresh"

Đến đây, memory cache đã được xóa khỏi browser Netscape hay Internet Explorer và do đó quý vị sẽ truy cập bài trực tiếp từ mạng.

Chúc quý vị thực hiện thành công.

Đạo Phật Ngày Nay

 


Cập nhật: 1-6-2000

Trở về thư mục "ĐPNN và Tâm tình bạn đọc"

Đầu trang