Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  .  .  .
Cách đánh chữ Pali và Sanskrit bằng cách cài lệnh chèn phông chữ TransIndicL
Thích Nhật Từ

1. Dẫn nhập

Cũng như tiếng Việt, có nhiều phông chữ và chương trình đánh chữ Pali và Sanskrit. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu đến qúy độc giả cách đánh chữ Pali và Sanskrit theo cách chèn (inserting) phông chữ TransIndicL vào trong văn bản Word. Đây là cách mà bản thân chúng tôi đã sử dụng nhiều năm qua, rất tiện lợi và nhanh chóng. Cách đánh này cũng được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng tu sĩ Phật giáo Việt Nam đang du học tại Ấn Độ.

 

2. Ưu điểm

-- Ưu điểm lớn nhất của dạng đánh Inserting là quý vị có thể insert các diacritical marks của chữ Pali và Sanskrit vào bất kỳ phong chữ nào, ngay cả các phông chữ tiếng Việt khác nhau, như VNI, VPS v.v… mà không sợ bị "đụng" hay "loạn" lệnh.

-- Cách đánh này còn cho phép quý vị đánh cùng một lúc trên cùng một văn bản các ngôn ngữ khác nhau như tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hoa.

-- Ngoài ra, cách này còn có thể giúp quý vị khắc phục các khoảng cách (space) sau các mẫu tự có diacritical marks, như khi quý vị sử dụng cách auto-correct theo VNI-Tân Kỳ.

 

 3. Yêu cầu căn bản

-- Để đánh được các chữ Pali và Sanskrit có dấu (diacritical marks), trước nhất quý vị phải nạp phông chữ TransIndicL vào trong thư mục của Fonts trong Windows (95, 98, 2000, NT) của quý vị.

-- Nếu chưa có phông chữ  TransIndicL, quý vị làm theo hướng dẫn sau đây để nạp phông chữ này vào ngăn chứa Fonts của Windows (95, 98, 2000, NT)rong máy của quý vị:

+  Bấm chuột trái vào đây: Nạp phông chữ TransIndicL Normal (bold, italic, bold-italic)
+  Chọn "Save this file to disk" (đối với Internet Explorer)
    Hay "Save it to this" (đối với Netscape)
+  Chọn "OK"
+  Ở ô "Save in" chọn ổ đĩa C
+  Double-click vào Windows
+  Double-click vào Fonts
+  Bấm nút "Save"
Đến đây, quý vị đã nạp phông chữ TransIndicL vào trong Windows
. Quý vị hãy bấm vào đây để đọc: Hướng dẫn down load font vào ngăn chứa .

-- Quý vị phải cài đặt lệnh chèn cho từng mẫu tự Pali và Sanskrit có dấu (diacritical marks).

 

4. Cách đánh mặc ước

Chúng tôi đề nghị quý vị nên sử dụng các nút Ctrl và Alt để cài đặt các lệnh chèn các chữ cái Pali và Sanskrit có dấu (diacritical marks). Để dễ nhớ và dễ sử dụng, chúng tôi đề nghị quý vị định nghĩa chúng theo mặc ước sau đây:

a) Để có được loại mẫu tự thường có dấu (diacritical marks), quý vị giữ nút Alt và đánh mẫu tự muốn đánh. Vd:

pali1.gif (1613 bytes)

 

b) Để có được loại mẫu tự hoa có dấu (diacritical marks), quý vị giữ nút Ctrl + Alt và đánh mẫu tự muốn đánh. Vd:

pali2.gif (2580 bytes)

 

c) Các trường hợp ngoại lệ: Có sáu trường hợp ngoại lệ được đánh theo mặc ước sau đây:

pali3.gif (961 bytes)

 

5. Cách cài đặt lệnh chèn

Chúng tôi đề nghị quý vị áp dụng công thức cài đặt quy ước bên trên (4. a. b. c) trong khi cài đặt các lệnh đánh chữ Pali và Sanskrit. Để thực hiện chúng, quý vị vui lòng làm theo các bước sau đây:

a- Mở văn bản Word

b- Ở Insert, chọn Symbol (hộp thoại phông chữ sẽ hiện lên)

c- Ở ô Font, chọn phông chữ TransIndicL

d- Đặt chuột vào mẫu tự Pali và Sanskrit có dấu (ví dụ a dài tức à)

e- Chọn Short cut key

f- Ở ô Press new short cut key, giữ nút Alt + điền chữ cái a

g- Bấm Assign rồi bấm Close.

Đến đây, quý vị đã cài đặt xong lệnh chèn mẫu tự a dài. quý vị vui lòng lập lại 4 thao tác cuối (từ d đến g) để cài đặt lệnh của các mẫu tự Pali và Sanskrit còn lại.

Sau khi làm xong lệnh cài đặt trên cho tất cả các mẫu tự Pali và Sanskrit, lúc đánh văn bản, quý vị chỉ việc áp dụng đúng qui tắc chèn mặc ước mà quý vị đã cài đặt vào.

Chúc quý vị cài đặt thành công!

Đạo Phật Ngày Nay

 


Cập nhật: 1-6-2000

Trở về thư mục "ĐPNN và Tâm tình bạn đọc"

Đầu trang