Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

CÁC CÂU HỎI THÔNG THƯỜNG


 

1. Làm thế nào để liên lạc với Đạo Phật Ngày Nay?

Gởi email đến địa chỉ sau đây: thichnhattu@yahoo.com hay thichnhattu@usa.net

 

2. Bài viết /dịch gởi đăng trên mạng có cần ghi tên thật và địa chỉ liên lạc không?

Nếu bạn lấy bút hiệu, bạn nên cho chúng tôi biết tên tuổi thật, địa chỉ thường trú để liên lạc khi cần thiết. Địa chỉ và tên thật sẽ được giữ bí mật, theo yêu cầu của tác giả/dịch giả. Ngoài ra, bạn nên ghi ngay sau tên bài viết/dịch địa chỉ email của bạn để bạn đọc có thể liên lạc hay trao đổi trực tiếp với bạn.

 

3. Phải đợi bao lâu để biết một bài gởi về được đăng lên mạng?

Tối đa là 7 ngày. Trước hết, khi nhận được bài, chúng tôi sẽ báo bạn biết, để bạn an tâm. Sau đó, trong vòng một tuần chúng tôi sẽ cho bạn biết địa chỉ chi tiết của bài được đăng, để bạn tiện theo dõi.

 

4. Bài đăng trên trang nhà Đạo Phật Ngày Nay có thể gởi đi các trang nhà khác được không?

Vì là một trang nhà truyền bá Phật pháp không mang tính cách thương mãi, bạn được quyền gởi đi các trang nhà khác mà bạn thích.

 

5. Có qui định nào về chương trình và phông chữ của bài viết không?

Xin bạn vui lòng đánh bài theo dạng MS Word với phông chữ VNI. Nếu bạn đánh bằng phông chữ khác xin vui lòng ghi rõ tên phông chữ.

 

6. Có phong cách trình bày riêng biệt cho các bài viết và dịch trên trang nhà này không?

Rất đơn giản. Bạn chỉ cần lưu ý bốn yêu cầu sau đây. Thứ nhất, các trích dẫn và cách đánh số mục các tiêu đề của bài viết/dịch nên trình bày theo phong cách học đường. Thứ hai, bạn nên đánh các loại dấu hai chấm (:), chấm phẩm (;), dấu chấm (.), dấu phẩy (,), dấu chấm hỏi (?), dấu cảm thán (!) và dấu ba chấm (…) liền ngay sau các mẫu tự đứng kế chúng. Thứ ba, Các dấu ngoặc đơn, ngoặc kép, dấu ngoặc vuông phải được đánh sát liền với các chữ được chúng chứa đựng. Không chừa một space nào giữa chúng và chữ được chúng chứa đựng. Ví dụ đánh (niết-bàn), chứ không đánh ( niết-bàn ); đánh "niết-bàn" chứ không đánh " niết-bàn " và đánh [niết-bàn] chứ không đánh [ niết-bàn ]. Thứ tư, các chữ Pali và Sanskrit có dấu, xin đánh theo mặc ước sau đây:

 

pali-sans.gif (2720 bytes)

7. Gởi bài cho trang nhà này bằng cách nào?

Gởi bằng attachment của email. Nếu bài gởi chỉ có 1 file và dưới 200 kb, bạn có thể gởi qua attachment vừa nêu. Nếu bạn gởi nhiều bài hoặc bài có dung lượng trên 200 kb, bạn nên nén tất cả file này bằng Winzip, rồi gởi cũng bằng attachment.

 

8. Nếu tôi trích bài trong trang nhà này vào trong bài viết/sách của tôi, tôi phải ghi chú thích thế nào?

Bạn nên ghi các chi tiết sau đây: tên tác giả + tên bài viết (trong ngoặc kép) + phần mục bài nầy trực thuộc (viết nghiêng) + địa chỉ của trang nhà (viết thường). Ví dụ Bình An Sơn, "Phật Giáo Nam Tông ở Việt Nam," mục Phật Giáo Cho Người Bắt Đầu, trang nhà Xoom.com\budtoday\

 

9. Tôi có được quyền xuất bản hoặc ấn tống các bài viết hoặc sách đăng trên trang nhà này không?

Chúng tôi khuyến khích bạn ấn tống hay truyền bá các bài hay sách được đăng trong trang nhà này trong tinh thần vô vụ lợi. Các xuất bản mang tính cách thương mãi phải được sự đồng ý bằng văn bản của tác giả/dịch giả. Bạn nên liên lạc trực tiếp với tác giả/dịch giả, nếu tác giả/dịch giả có địa chỉ email. Bằng không có, bạn có thể qua trung gian của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến họ.

Ngày 22 tháng 2 năm 2000
Thích Nhật Từ
Kính ghi

 


Cập nhật: 1-6-2000

Trở về thư mục "ĐPNN và Tâm tình bạn đọc"

Đầu trang