Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thuyết giảng và chia sẻ với Tăng Ni sinh trường Cao Trung Phật Học TP Hồ Chí Minh tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm
Ngày 25-01-2005

0dangcungthinhdoan.jpg (5456 bytes)

Chư tăng-ni Trường Cao Trung cấp Phật học và Tổ đình chùa Vĩnh Nghiêm cùng Phật tử đang cung thỉnh thiền sư Nhất Hạnh.

 

0tang-ni cungdon.JPG (4088 bytes)

Chư tăng-ni Trường Cao Trung cấp Phật học và Tổ đình chùa Vĩnh Nghiêm chuẩn bị cung đón thiền sư Nhất Hạnh

 

 

0dangcungthinhdoan2.JPG (4960 bytes)

Chư tăng-ni Trường Cao Trung cấp Phật học và Tổ đình chùa Vĩnh Nghiêm cùng Phật tử đang cung thỉnh thiền sư Nhất Hạnh.

 

0thinhchungdangnghegiang.JPG (5827 bytes)

Phật tử Tổ đình chùa Vĩnh Nghiêm cùng  đang nghe thiền sư Nhất Hạnh  giảng

 

0tangqualuuniem.JPG (4023 bytes)

Thiền sư Nhất Hạnh tặng quà cho Trường Cao Trung cấp Phật học và Tổ đình chùa Vĩnh Nghiêm

 

0dangcungthinhdoan1.jpg (5778 bytes)

Chư tăng-ni Trường Cao Trung cấp Phật học và Tổ đình chùa Vĩnh Nghiêm cùng Phật tử đang cung thỉnh thiền sư Nhất Hạnh.

 

0thinhchungdangnghegiang1.JPG (4793 bytes)

Chư tăng-ni Trường Cao Trung cấp Phật học và Tổ đình chùa Vĩnh Nghiêm cùng Phật tử đang nghe thiền sư Nhất Hạnh  giảng.

 

0hoitruong.jpg (4734 bytes)

Chư tăng-ni Trường Cao Trung cấp Phật học và Tổ đình chùa Vĩnh Nghiêm cùng Phật tử đang cung thỉnh thiền sư Nhất Hạnh.

Ảnh: Thích Phước Huệ

0thinhchungdangnghegiang2.jpg (5134 bytes)

Phật tử Tổ đình chùa Vĩnh Nghiêm cùng  đang nghe thiền sư Nhất Hạnh  giảng.

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/thongbao/thiensunhathanhvevn5.htm

 


Vào mạng: 25-1-2005

Trở về mục Thông Báo

Đầu trang