Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
LỊCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY – XUÂN ĐINH HỢI

 Ban phát hành lịch ĐẠO PHẬT NGÀY NAY trân trọng giới thiệu đến chư tôn thiền đức Tăng - Ni và toàn thể quý Phật tử gần xa hai bộ lịch chú tiểu 2007 do thầy Thích Nhật Từ biên tập. Mỗi bộ gồm 7 tờ, 14 hình, khổ 33cm x 70cm. In trên giấy couche 4 màu, trang nhã và đạo vị. Mỗi tháng đều có (các) chú tiểu hồn nhiên với những câu thơ thư pháp minh hoạ, phản ánh các phương diện của đời sống "ở đời vui đạo" theo tinh thần nhập thế của đao Phật.

Mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ địa chỉ: Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, F3, Q.10, TP.HCM. ĐT:8335914 - 8335968; DĐ: 0902 321 699 Đạo Phật Ngày Nay: buddhismtodayinc@yahoo.com | Tel: (0417) 804-357 (Australia); ntnnguyen92@yahoo.com | Tel: (832) 859-8867; or maihhoang@yahoo.com | Tel: (408) 274-5373 (USA). Website: http://www.buddhismtoday.com

BAN THỰC HIỆN

LỊCH BỘ 1

http://www.buddhismtoday.com/lich2006.htm

 


Vào mạng: 27-9-2006

Trở về mục Thông Báo

Đầu trang