Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
VÀI HƯỚNG DẪN LÀM TRANG WEB

 

CÁC YÊU CẦU VỀ VĂN BẢN WORD

-- Không nên sử dụng word 2000, vì không điều chỉnh được justify trong văn bản htm và html. Chỉ nên sử dụng word 97 thôi. Word 97 chạy rất hoàn chỉnh với Win98, Win Me, Win SE. Tuy nhiên Word 2000 rất tiện dụng cho việc làm trang web có các cước chú. Hệ thống cước chú được giữ nguyên mà không cần phải biên tập lại như trong trường hợp của word97

-- Không đánh số theo lệnh NUMBERING của chương trình Word (vì như vậy khi đổi sang htm thì hệ thống số thường bị mất hoặc loạn lệnh)

-- Về spacing của PARAGRAPH, after và before của word, phải điền là 0. Left và Right indentation cũng là 0. Line spacing là SINGLE. Indent phải là NONE (cách làm như sau: bấm chuột phải vào WORD, chọn paragraph, rồi điền các thông số trên).

-- Không nên kèm hình minh hoạ trong word. Hình minh hoạ nên để riêng ra ngoài.

-- Chuyển các footnote thành endnote theo cách đánh số bằng tay (chứ không bằng cách insert từ word. Vì như vậy khi chuyển sang htm thì toàn bộ cước chú hay hậu chú sẽ biến mất hết. Cách điền số thay thế cước chú tự động trong word là đặt các con số trong dấu ngoặc vuông (ví dụ [1] cho chú thích số 1)

-- Chuyển các cột thành một cột duy nhất.

 

 

CÁCH LÀM MỘT BÀI HTM MỚI

-- Điều chỉnh văn bản ở word 97 trước (như ở trên)

-- Copy toàn bộ văn bản word cần làm

-- Mở chương trình FRONT PAGE 98

-- Bấm vào nút OPEN (Thứ 2 của hành thứ 2 bên trái)

-- Chọn ổ đĩa, trang nhà  (ví dụ: D:\buddhismtoday.com)

-- Chọn folder chủ đề mà nó trực thuộc (ví dụ: Nghiên Cứu và Đối Thoại)

-- Mở file mẫu mang tên 0-mau.htm

-- Chọn đoạn văn bản mẫu (từ chữ đáp đến chữ đi) rồi dán văn bản word vào.

-- Sau đó xoá bỏ chữ Để ở đầu văn bản.

-- Bấm chuột phải vào văn bản front page, chọn PAGE PROPERTIES

-- Ở ô Title điền tên bài viết (ngắn gọn, không có dấu)

-- Chọn FILE (hàng đầu, thứ nhất ở bên trái front page)

-- Chọn SAVE AS để save văn bản vừa dán

-- Điền tên của bài mới (ngắn gọn, dễ nhớ nội dung, ví dụ dautranh.htm)

Đến đây, chúng ta đã làm xong một bài mới trong chủ đề Đối thoại.

 

-- Mở index-vni.htm của mục Đối thoại

-- Chèn tên và tác giả bài viết vào trang index-vni.htm này

-- Tạo hyper link của nó bằng cách bấm vào nút HYPER LINK (nút thứ 16 từ trái sang)

-- Bấm vào nút EXPLORER (nút thứ 2 ở ô URL)

-- Chọn ổ đĩa, trang nhà và folder liên hệ (ví dụ D:\buddhismtoday.com\doithoai)

-- Bấm hai lần vào bài muốn tạo link (ví dụ: bài dautranhnhanquyen.htm)

-- Bấm Ctrl + S để save

-- Nếu muốn đưa link của bài này sang trang chính, chỉ cần copy link đó rồi dán ở trang chính.

 

GHI CHÚ 1

-- Khi bấm save các trang index một hộp thoại (SAVE EMBEDDED FILES) thường xuất hiện

-- Chọn nút CHANGE FOLDER

-- Rồi chọn folder mang tên là HINH trong trang nhà buddhismtoday.com (ví dụ: D:\buddhismtoday.com\hinh\)

-- Bấm OK, rồi bấm OK lần nữa (đây là cách giúp cho hình mũi tên giữ nguyên tại chỗ trong folder HINH của trang nhà mà không đổi vị trí sau khi modify trang index nhiều lần)

 

 

CÁCH CHÈN HÌNH MŨI TÊN Ở CÁC TRANG INDEX

-- Mở trang index ra

-- Chọn và copy bất cứ hình mũi tên nào trong trang này

-- Chèn vào chỗ cần (thường là trước bài mới) rồi bấm nút Ctrl + V để dán nó vào trước bài mới

-- Bấm Ctrl + S để save nó (dĩ nhiên hộp thoại cũng xuất hiện, Ta làm như GHI CHÚ 1 để save nó)

 

 

CÁCH UPLOAD BÀI VÀO MÁY

 1-- Khởi động chương trình CUTE FTP

2-- Bấm vào nút ADD SITE

3-- Ở site label: điền tên trang web

4-- Ở hot address, điền tên mà server cung cấp, ví dụ buddhismtoday.com

5-- Ở User ID: tương tự, ví dụ buddhismtoday

6-- Ở password, ví dụ buddha

7-- Login type: chọn Autonymous

8-- Transfer type: chọn auto-detect

9-- Ở intial local directory, bấm vào nút ba dấu chấm

10-- Chọn ổ đĩa và folder trang nhà buddhismtoday (ví dụ: D:\buddhismtoday.com)

11-- Bấm OK, rồi bấm OK,

12. bấm CONNECT để nối vào mạng để đưa bài vào mạng.

Chờ login xong, các folder bên phải sẽ xuất hiện: đó là các bài đã đưa vào mạng. Để đưa bài mới vào phải lưu ý:

13-- Xác định bài thuộc folder (chủ đề nào). Nếu muốn nạp bài (ví dụ: nhanquyen) chủ đề (folder) Nghiên Cứu và Đối Thoại, anh hãy bấm 2 lần vào folder mang tên doithoai (ở bên phải)

14-- Sau đó bấm vào vào folder mang cùng tên doithoai (ở bên trái, tức từ máy computer)

15-- Chọn bài cần upload (ví dụ dautranhnhanquyen.htm) rồi bỏ qua bên phải. Cứ như vậy ta upload các bài khác.

 

Ghi chú:

-- Chúng ta có thể drag và drop nhiều bài cùng một lúc (nếu chúng cùng folder). Cách drag nhiều bài như sau: giữ nút CTrl rồi chọn các bài cần upload. Sau đó drop qua bên phải, để upload.

-- Khi nạp bài lần thứ hai, chỉ cần làm các thao tác 1, 12-15.

-- Khi upload mà không thấy lâu thì bấm nút thứ tư (từ trái sang, hàng thứ hai) để RECONNECT lại. Sau khi reconnect, làm như trên.

-- Nếu không login được thì bấm nút F4 ở bàn phiếmNếu không login được thì bấm làm như sau:

+  Bấm vào FILE,

+  Chọn SETTINGS

+  Chọn OPTIONS

+  Chọn FIRE WALL

+  Chọn GENERAL (cho máy individual, nếu nhiều máy computer thì chọn USER USE SITE và điền Host cho thích hợp. Host thay đổi tuỳ theo địa phương)

+  Bấm vào FIRE WALL ACCESS

+  Rồi bấm OK

 cute_FTP1.jpg (19674 bytes)

cute_FTP2.jpg (17565 bytes)

 

CHUYỂN VĂN BẢN TỪ VNI SANG UNICODE

Vì các văn bản của trang nhà thuộc VNI nên chúng ta phải làm 2 bước để có đươc bài viết dưới dạng unicode. Thứ nhất làm file dưới dạng VNI sau đó chuyển đổi sang unicode. CÁch làm như sau:

-- Khởi động chương trình hoán chuyển unicode (convert anything)

-- Ở ô Conversion Type, chọn htmVni2unicode

-- Ở ô Target Font, chọn phông unicode thích (ví dụ time new roman hay verdana)

-- Ở Input file, chọn browse đến folder chứa bài muốn đổi sang unicode (ví dụ: D:\buddhismtoday.com\doithoai\dautranhnhanquyen.htm)

-- Copy chữ “D:\buddhismtoday.com\doithoai\dautranhnhanquyen.htm” rồi dán ở Output file. rồi điền thêm số 1 vào trước .htm) như vậy ở ô output, ta có tên file sẽ chuyển ra unicode là D:\buddhismtoday.com\doithoai\dautranhnhanquyen1.htm)

-- Bấm vào nút CONVERT để bắt đầu chuyển đổi.

Kiểm tra lại file vừa đổi sang unicode đó, nếu không có lỗi chánh tả thì có thể  xoá  đi file vni (D:\buddhismtoday.com\doithoai\dautranhnhanquyen.htm) rồi sau đó bấm chuột vào file unicode (D:\buddhismtoday.com\doithoai\dautranhnhanquyen1.htm). Chờ 1-2 giây, bấm lần nữa, xoá con số 1 đi). Như vậy ta có một bài mới dưới dạng unicode.

 

CÁCH CHÈN LỆNH COPY RIGHT VÀO FILE ĐÃ CHUYỂN UNICODE

Thông thường khi chuyển mộ file từ vni sang unicode, mẫu tự copyright ở góc dưới bên trái của bài viết bị biến dạng. Để làm lại, ta làm các thao tác sau:

-- Mở file vừa đổi sang unicode, xoá chữ biến dạng từ lệnh copyright

-- Bấm vào nút INSERT của front rồi chọn SYMBOL

-- Chọn nút copyright rồi bấm INSERT rồi bấm CLOSE

Đến đây ta đã chèn lệnh copyright xong.

http://www.buddhismtoday.com/huongdan/lam_trang_web.htm

 


Vào mạng: 1-8-2001

Hướng dẫn sử dụng chương trình hữu dụng

Đầu trang