Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
CÁCH CHUYỂN CÁC VĂN BẢN VIỆT
SANG DẠNG PHÔNG CHỮ UNICODE

 

Hiện nay có nhiều chương trình giúp chuyển đổi các phông chữ VN (ví dụ VNI, VPS, Vietnet v.v..) sang phông chữ thống nhất Unicode. Ở đây, chúng tôi giới thiệu chương trình hoán chuyển mang tên Convert Anything.  

Trước nhất, quý vị hãy bấm chuột phải vào URL bên dưới rồi chọn AS TARGET AS (đối với Internet Explorer) hoặc SAVE LINK AS (đối với Netscape) để download chương trình.

http://buddhismtoday.com/software/Convert2Anything.zip

Sau khi download và setup, quý vị phải chuyển văn bản MS Word (dạng VNI, hay VPS, Tcvn2 hay Vietnet đều chuyển sang Unicode được) thành phông chữ chuẩn của chúng trước. Nghĩa là VNI phải chuyển thành VNI-Times, VPS phải thành VPS-Times v.v...). Rồi làm tiếp sau đây:

1. Đổi văn bản MS Word sang html bằng cách bấm vào FILE ở Word, rồi chọn Save As Web Page ta sẽ có văn bản dưới dạng htm

Lenh Save As

 2. Khởi động chương trình này thì hộp thoại của Convert Anything sẽ xuất hiện

-- Ở Conversion type, chọn htmVni2unicode, nếu văn bản muốn đổi được viết bằng phông chữ VNI-Times. (Nếu văn bản viết bằng VPS thì chọn htmVps2unicode, tương tự viết bằng vietnet thì chọn htmVietnet2unicode)

-- Ở Target font: chọn Times New Roman (hoặc Arial, hoặc Tahoma, hoặc Verdana; đừng chọn default vì thỉnh thoảng sẽ gặp trở ngại)

-- Input file (file muốn hoán chuyển sang Unicode): bấm vào browse để chọn văn bản muốn chuyển sang unicode (ví dụ file có tên index.htm nằm trong folder mang tên là D:\huongdan.com)

-- Output file (file sau khi chuyển sang Unicode): đặt tên folder và tên file. Thông thường để cho dễ nhớ, ta nên đặt tên file giống nhau, chỉ cần phân biệt chúng bằng cách thêm các con số sau đó là được). Nếu quý vị thích cách mặc ước này thì chỉ cần copy đường dẫn file ở input file rồi dán vào output file, điền thêm con số 2 (sau tên file và   trước .htm). Bấm vào nút hoán chuyển ta sẽ có một file unicode mới có tên là index2.htm trong D:\huongdan.com  như hình minh hoạ:

Convert mot file

-- Nếu muốn chuyển nhiều file cùng một lúc, trước nhất ta tạo một folder mang tên 1 (chẳng hạn, để chứa tất cả file muốn hoán chuyển) và foler mang tên 2 (chẳng hạn, để chứa các file sau khi chuyển ra unicode) trong ổ đĩa và ngăn chứa website trong PC (ví dụ D:\huongdan.com\). Kế đến, ở input file ta điền D:\huongdan.com\1\*.*    và ở output file ta điền D:\huongdan.com\2\*.*   trong đó D là ổ đĩa, huongdan.com là tên folder chứa trang web trong PC, 1 là folder chứa file muốn hoán chuyển và 2 là folder chứa các file sau khi hoán chuyển, và lệnh *.* có nghĩa là tất cả file trong folder đứng trước nó.

Convert nhieu file mot lan

-- Bấm vào nút Convert, ta sẽ có các file unicode với phông chữ Times New Roman vừa được hoán chuyển từ văn bản htm với font chữ VNI-Times.

Mở các file vừa chuyển sang Unicode, copy và dán vào file mẫu của website rồi chọn lệnh SAVE AS đặt tên khác thì ta sẽ có một file Unicode hoàn chỉnh. Lưu ý, file mẫu phải có lệnh font chữ Unicode

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

ngay bên dưới phần <head> thì mới hoàn chỉnh được.

Lenh Unicode cho file mau

Lưu ý: Khi thêm lệnh Unicode thì ta bấm vào nút HTML để dễ làm. Khi biên tập văn bản thì ta bấm vào nút NORMAL. Bấm PREVIEW để xem trước. Sau khi biên tập xong 1 trang nào đó, để đảm bảo, quý vị chọn toàn bộ văn bản (Ctrl+A) rồi chọn phông chữ Unicode (ví dụ Times New Roman) rồi bấm Save (Ctrl+S) thì file đó mới hoàn chỉnh và hiển thị đúng Unicode trên mạng.

http://www.buddhismtoday.com/huongdan/chuyen_tieng_Viet_sang_Unicode.htm

 


Vào mạng: 1-9-2001

Hướng dẫn sử dụng chương trình hữu dụng

Đầu trang