English Section

      Buddhism Today 

Vietnamese Section

   

...... ... .  . .  .  .

A LITTLE SONG OF CHEER

Why Worry?  by K. Sri Dhammananda


When you're feeling sad, my dearie,

Go and cheer some other soul,

When you're feeling weak and weary,

Smile, and lend a hand to all;

 

Then the morrow will dawn happier,

And the sun will brighter shine;

And the day will seem far fairer

Than if you were prone to pine.

 

When you're feeling angry, dearie,

Speak one word of love and peace

To the one who make you angry,

And your anger soon will cease;

 

Love is always like the sunshine,

It will ever bring you cheer:

How brightly gleams its rays divine

Spreading happiness far and near!

 

Hate is like the fire, my dearie,

It will burn your heart and mind;

It will make you sick and weary;

Love can heal the sick and blind.

 

So may you be a sun of love

To shine aloft the sky of life;

From sphere to sphere in thought to move,

And dispel darkness, hate and strife!


In Vietnamese

Translated by Quang Thanh

Bi Ca An Vui

Bạn hỡi! Nếu lng bạn ưu tư,

Hy đến v chia sẻ cng những tm hồn cởi mở.

Bạn hỡi, nếu lng bạn yếu mềm,

Hy mĩm cười v giang tay đến cng mọi người.

 

Rồi bnh minh sẽ mang đến niềm hạnh phc,

V mặt trời sẽ rực sng tươi thm,

V một ngy sẽ tri qua m dịu,

Hơn l bạn vẫn m mi lng ho hắt.

Bạn hỡi! Khi lng bạn tức giận,

Hy ni một lời yu thương v ha bnh,

Đến những ai lm bạn tức giận,

Th tức giận đ sẽ tan thnh my khi.

 

Tnh thương như nh sng mặt trời,

N sẽ lun mang đến cho bạn niềm vui,

Sẽ chiếu sng rực rỡ khắp mun nơi,

V lan truyền hạnh phc đến mọi ng.

 

Bạn hỡi! Hận th như mọi ngọn lửa hồng,

N sẽ thiu đốt tnh thương v l tr của bạn,

N sẽ lm bạn thm hao gầy,

V chỉ tnh thương mới c thể chữa lnh bệnh si m ny.

 

Bạn xin hy l một bầu trời tnh thương,

Để tỏa chiếu khắp vng trời cuộc sống,

V lan tỏa đến khắp chốn địa cầu,

Xa tan đi những tranh chấp, hận th v si m.

9/25/07 Houston, TX


Updated: 27-09-2007

Return to "Buddhist Poems and Stories"

Top of Page